راهنمای فرآیند سرمایه گذاری صندوق باور

باور امید و رشد

ارسال طرح

فرم تکمیل فرم «درخواست سرمایه» واقع در سایت bavarcapital.com
باور امید و رشد

غربالگری:

بررسی اولیه طرح و اطلاع‌رسانی نکات لازم جهت تکمیل و پذیرش طرح ( 3روز )
باور امید و رشد

جلسه آشنایی:

ارائه طرح و آشنایی با تیم کارآفرین و انجام پرسش و پاسخ در مورد طرح و تیم ( تنظیم جلسه طی 3 روز)
باور امید و رشد

توافق مفاد سرمایه‌گذاری

پذیرش شرایط عمومی پذیرش و مفاد قرارداد سرمایه‌گذاری صندوق باور توسط تیم (طی 5 روز)
باور امید و رشد

ارزیابی موشکافانه:

بررسی دقیق طرح و صحت‌سنجی مستندات و پیش‌بینی‌های آینده طرح (طی 15 روز)
باور امید و رشد

سرمایه‌گذاری:

مذاکره نهایی مولفه‌های سرمایه‌گذاری (طی 10 روز) و انجام فرایند اداری انعقاد قرارداد (طی 15 روز)
باور امید و رشد

مشاوره و هدایت کسب‌وکار:

حضور در کنار تیم به عنوان مشاور کسب‌وکار
باور امید و رشد

خروج:

فروش سهام و خروج از لیست سهام‌داران شرکت
باور امید و رشد

ارسال طرح

فرم تکمیل فرم «درخواست سرمایه» واقع در سایت bavarcapital.com
باور امید و رشد

غربالگری:

بررسی اولیه طرح و اطلاع‌رسانی نکات لازم جهت تکمیل و پذیرش طرح ( 3روز )
باور امید و رشد

جلسه آشنایی:

ارائه طرح و آشنایی با تیم کارآفرین و انجام پرسش و پاسخ در مورد طرح و تیم ( تنظیم جلسه طی 3 روز)
باور امید و رشد

توافق مفاد سرمایه‌گذاری

پذیرش شرایط عمومی پذیرش و مفاد قرارداد سرمایه‌گذاری صندوق باور توسط تیم (طی 5 روز)
باور امید و رشد

ارزیابی موشکافانه:

بررسی دقیق طرح و صحت‌سنجی مستندات و پیش‌بینی‌های آینده طرح (طی 15 روز)
باور امید و رشد

سرمایه‌گذاری:

مذاکره نهایی مولفه‌های سرمایه‌گذاری (طی 10 روز) و انجام فرایند اداری انعقاد قرارداد (طی 15 روز)
باور امید و رشد

مشاوره و هدایت کسب‌وکار:

حضور در کنار تیم به عنوان مشاور کسب‌وکار
باور امید و رشد

خروج:

فروش سهام و خروج از لیست سهام‌داران شرکت
باور امید و رشد
باور امید و رشد

شروع

تکمیل فرم «درخواست فرصت مطالعاتی صنعتی» توسط اساتید
باور امید و رشد

بررسی درخواست‌ها

تجمیع درخواست‌های فرصت‌های مطالعاتی و بررسی به تناسب تخصص، سوابق کاری متقاضی، اعتبارات و اولویت مؤسسه دانشمند
باور امید و رشد

جلسه مذاکره

برگزاری جلسه مذاکره استاد و صنعت توسط مؤسسه دانشمند و ایجاد هماهنگی جهت شروع فرصت مطالعاتی
باور امید و رشد

عقد قرارداد

عقد قرارداد بین طرفین
introduction icon

جلسه معارفه

برگزاری جلسه معارفه کلی طرح توسط مؤسسه دانشمند و شروع طرح فرصت مطالعاتی
icon- production1

گزارش پیشرفت و ارزیابی فعالیت

ارسال 3 گزارش پیشرفت در بازه‌های زمانی‌بندی تعیین شده و ارزیابی حضور، فعالیت استاد و گزارشات توسط مؤسسه دانشمند
Insurance policy icon in comic style. Report vector cartoon illustration on white isolated background. Document business concept splash effect.

گزارش نهایی

ارسال گزارش نهایی توسط استاد و برگزاری جلسه ارائه گزارش با حضور نمایندگان صنعت، مؤسسه دانشمند و دانشگاه
financial icon

تأیید نهایی و تسویه

بررسی گزارش نهایی و انجام تسویه حساب
باور امید و رشد

شروع

تکمیل فرم «درخواست فرصت مطالعاتی صنعتی» توسط اساتید
باور امید و رشد

بررسی درخواست‌ها

تجمیع درخواست‌های فرصت‌های مطالعاتی و بررسی به تناسب تخصص، سوابق کاری متقاضی، اعتبارات و اولویت مؤسسه دانشمند
باور امید و رشد

جلسه مذاکره

برگزاری جلسه مذاکره استاد و صنعت توسط مؤسسه دانشمند و ایجاد هماهنگی جهت شروع فرصت مطالعاتی
باور امید و رشد

عقد قرارداد

عقد قرارداد بین طرفین
introduction icon

جلسه معارفه

برگزاری جلسه معارفه کلی طرح توسط مؤسسه دانشمند و شروع طرح فرصت مطالعاتی
icon- production1

گزارش پیشرفت و ارزیابی فعالیت

ارسال 3 گزارش پیشرفت در بازه‌های زمانی‌بندی تعیین شده و ارزیابی حضور، فعالیت استاد و گزارشات توسط مؤسسه دانشمند
Insurance policy icon in comic style. Report vector cartoon illustration on white isolated background. Document business concept splash effect.

گزارش نهایی

ارسال گزارش نهایی توسط استاد و برگزاری جلسه ارائه گزارش با حضور نمایندگان صنعت، مؤسسه دانشمند و دانشگاه
financial icon

تأیید نهایی و تسویه

بررسی گزارش نهایی و انجام تسویه حساب

همکاران

باور امید و رشد

صندوق «باور» به همت مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند و باهدف تأمین سرمایه بذری در «زیست­ بوم کارآفرینی، فناوری ونوآوری در سطح کشور»، در سال ۱۴۰۱ راه­ اندازی شده است و اقدام به سرمایه ­گذاری خطرپذیر در مراحل ابتدایی شکل گیری، رشد و توسعه «تیم های کارآفرین، کسب و کارهای نوپا وشرکت های فناور و نوآور» می ­نماید و طرح ­هایی که مسیر رسیدن به درآمد و بازار را درست بررسی و نیز پیمایش اولیه کرده باشند و از نظر فنی، دارای نمونه اولیه مورد تأیید در مراحل آزمایشگاهی یا دارای کاربری مورد تأیید به تعداد محدود در بازارهدف باشند، می پذیرد.

تلفن پشتیبانی: 02186088214  | شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8 الی 17 به غیر از روزهای تعطیل

تمام حقوق وب سایت محفوظ است.
طراحی سایت : آژانس خلاقیت و نوآوری ویرا