سهمتو

کاربران سهمتو بدون صرف زمان و بدون نیاز به‌ دانش‌ زیاد می‌ توانند اطلاعات و تحلیل‌ هر نماد بازار و رتبه‌ بندي و شاخص‌ هاي هر معامله‌گر فعال در شـبکه‌ اجتماعی‌ را در سـهمتو مشـاهده کنند. همچنین‌ بهترین‌ نماد بازار براي معامله‌ (خرید/فروش) نیز در صـفحه‌ سـیگنالها در دسـترس است‌.

ویژگی‌ بارز محصول:

١- تحلیل‌ نمادها: در ســهمتو به‌ ازاي هر نماد بازار یک‌ صــفحه‌ وجود دارد که‌ اطلاعات مالی‌ آن (شــامل‌ قیمت‌، اطلاعات تابلو و اطلاعات تکنیکال) و تمامی‌ پیامهاي منتشر شدهي فعالین‌ در شبکه‌ اجتماعی‌ به‌ صورت خلاصه‌ شده، دسته‌ بندي شده و تحلیل‌ شده به‌ کاربر ارائه‌ می‌ شود.

٢- تحلیل‌ فعالین‌ شـبکه‌ اجتماعی‌ و رتبه‌ بندي آنها: در سـهمتو به‌ ازاي هر معامله‌گر فعال در شـبکه‌ اجتماعی‌ یک‌ صـفحه‌ وجود دارد که‌ کارنامه‌ عملکرد آن (شـامل‌ بازدهی‌ ماهانه‌، ٣ ماهه‌ و ٦ ماهه‌، ریسـکی‌ بودن معامله‌گر و درصـد موفقیت‌ آن) و تمامی‌ پیامهایی‌ که‌ منتشـر کرده اسـت‌ را به‌ صـورت خلاصـه‌ شده، دسته‌ بندي شده و تحلیل‌ شده به‌ کاربر ارائه‌ می‌ شود.

٣- اعلام بهترین‌ نماد براي معامله‌: در سـهمتو صـفحه‌ اي وجود دارد که‌ بهترین‌ نماد بازار براي معامله‌ (چه‌ خرید و چه‌ فروش) در آن گزارش شـده و هر ٢ ساعت‌ یکبار نیز به‌ روز رسانی‌ می‌ شود.

٤- سـاخت‌ پرتفولیوي مجازي و هشـدار: در سـهمتو کاربران می‌ توانند وضـعیت‌ نمادهایی‌ که‌ مدنظر دارند را با افزودن به‌ پرتفولیو سـهمتو دنبال کنند تا هر هشداري از قبیل‌ وقت‌ خرید یا فروش یا خبر مهم‌ و … به‌ آنها ارسال شود.

باور امید و رشد

صندوق «باور» به همت مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند و باهدف تأمین سرمایه بذری در «زیست­ بوم کارآفرینی، فناوری ونوآوری در سطح کشور»، در سال ۱۴۰۱ راه­ اندازی شده است و اقدام به سرمایه ­گذاری خطرپذیر در مراحل ابتدایی شکل گیری، رشد و توسعه «تیم های کارآفرین، کسب و کارهای نوپا وشرکت های فناور و نوآور» می ­نماید و طرح ­هایی که مسیر رسیدن به درآمد و بازار را درست بررسی و نیز پیمایش اولیه کرده باشند و از نظر فنی، دارای نمونه اولیه مورد تأیید در مراحل آزمایشگاهی یا دارای کاربری مورد تأیید به تعداد محدود در بازارهدف باشند، می پذیرد.

تلفن پشتیبانی: 02186088214  | شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8 الی 17 به غیر از روزهای تعطیل

تمام حقوق وب سایت محفوظ است.
طراحی سایت : آژانس خلاقیت و نوآوری ویرا